Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2019: Elantra, Tucson và Kona tăng giá

Mẫu xe Giá xe cũ Giá xe T6 Mức tăng/giảm

Santa Fe 2.4L (Máy xăng) tiêu chuẩn

995 995 0

Santa Fe 2.2L (Máy dầu) tiêu chuẩn

1.055 1.055 0

Santa Fe 2.4L (Máy xăng) đặc biệt

1.135 1.135 0

Santa Fe 2.4L (Máy xăng) cao cấp

1.185 1.185 0

Santa Fe 2.2L (Máy dầu) đặc biệt

1.195 1.195 0

Santa Fe 2.2L (Máy dầu) cao cấp

1.245 1.245 0

Tucson 2019 thường

770 799 +29
Tucson 2019 đặc biệt 838 878 +40
Tucson Turbo 2019 892 932 +40
Tucson 2019 dầu đặc biệt 900 940 +40
Starex 9 chỗ (Máy xăng) 863 963 0
Starex 9 chỗ (Máy dầu) 909 909 0
Elantra 1.6 MT 2019 555 580 +25
Elantra 1.6 AT 2019 625 655 +30
Elantra 2.0 AT 2019 665 699 +34
Elantra Sport 2019 729 769 +40
Accent 1.4MT tiêu chuẩn 426,1 426,1 0
Accent 1.4 MT 472,1 472,1 0
Accent 1.4 AT 501,1 501,1 0
Accent 1.4 AT Đặc biệt 542,1 542,1 0
Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L 315 315 0
Hyundai Grand i10 MT - 1.0L 355 355 0
Hyundai Grand i10 AT - 1.0L 380 380 0
Hyundai Grand i10 MT Base  - 1.2L 340 340 0
Hyundai Grand i10 MT - 1.2L 380 380 0
Hyundai Grand i10 AT - 1.2L 405 405 0
Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L 350 350 0
Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L 390 390 0
Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L 415 415 0
Solati 1.038 1.038 0
Kona 2.0 AT Base 615 636 +21
Kona 2.0 AT đặc biệt 675 699 +24
Kona 1.6 Turbo 725 750 +25

 Đơn vị: triệu đồng

Oto.com.vn