Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 6/2019

Mẫu xe Động cơ Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 718 Boxster  2.7L  300/6700  380/1950-4500  3.620
 718 Boxster S  3.5L  315/6700  420/1900-4500  4.540
 718 Cayman  2.5L  300/6500  419/4500-6500  3.500
718 Cayman S  2.5L  300/6500  380/4500-5800  4.420 
 911 Carrera Coupe  3.0L  370/7400  450/1700-5000  6.310
911 Carrera S Coupe 3.0L 420/6500 500/1700-5000 7.150 
911 Carrera Cabriolet 3.0L 370/7400 450/1700-5000 7.090 
911 Carrera S Cabriolet 3.0L 420/6500 500/2150-5000 7.940
911 Carrera 4 Coupe 3.0L 370/6500 450/1700-5000 6.750
911 Carrera 4S Coupe 3.0L 420/6500 500/1700-5000 7.590
911 Carrera 4 Cabriolet 3.0L 370/6500 450/1700-5000 7.530
911 Carrera 4 Cabriolet 3.0L 420/6500 500/1700-5000 8.380
911 Targa 4 3.0L 370/7400 450/1700-5000 7.730
911 Targa 4S 3.8L 420/7400 500/1700-5000 8.600
911 Turbo Coupe 3.8L 540/6400 710/2250-4000 12.060
911 Turbo Cabriolet 3.8L 520/7400 660/1950-5000 12.930
911 Turbo S Coupe 3.8L 580/6750 750/2250-4000 13.940
911 Turbo S Cabriolet 3.8L 580/6750 750/2250-4000 14.810
911 GT3 3.8L 600/8250 460/600 11.060
911 Targa 4 GTS 3.0L 450/6500 550/2150-5000 9.190
911 Carrera GTS 3.0L 450/6500 550/2150-5000 7.970
911 Carrera 4 GTS 3.0L 450/6500  550/2150-5000  8.410
911 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.0L 450/6500  550/2150-5000  9.190
911 Carrera GTS Cabriolet 3.0L 450/6500 550/2150-5000  8.750
Panamera 3.0L 330/5400-6400 450/1340-4900 4.990
Panamera 4 3.0L 330/5400-6400 450/1340-4900 5.380
Panamera 4 Executive 3.0L 330/5400-6400 450/1340-4900 5.680
Panamera 4S 3.0L 420/6500 520/1750-5000 7.190
Panamera 4S Excutive 2.9L 440/5650-6600 550/1750-5500 8.220
Panamera Turbo 4.0L 550/5750-6000 770/1960-4500 10.940
Panamerra Turbo Executive 4.0L 550/5750-6000 770/1960-4500 11.850
Panamera Turbo Executive 3.8L 550/5750-6000 770/1960-4500 11.760
Panamera 4 Sport Turismo 3.0L 330/5400-6400  450/1340-4900 5520
Panamera 4 S Sport Turismo 3.0L 440/5650-6600 550/1750-5500 7720
Panamera Turbo Sport Turismo 4.0L 550/5750-6000 770/1960-4500 11.140
Macan 2.0L 252/5000-6000 370/1600-4500 2.940
Macan S 3.0L 340/5500-6500 460/1450-5000 3.480
Macan Turbo 3.6L 400/6000 550/1350-4500 5.120
Macan GTS mới 3.0L 360/6500 500/1650-4000 4.120
Cayenne 3.0L 340/5300-6400 450/1340-5300 4.540
Cayenne S 3.0L 440/5700-6600 550/1850-5500 5.470
Cayenne Turrbo 4.0L 550/5750-6.000 770/1960-4500 8.920

Oto.com.vn