Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Kia mới nhất tháng 4/2020

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá xe 
Morning Standard MT 1.2L 5MT 86/6000 120/4000 299
Kia Morning Standard 1.2L 5MT 86/6000 120/4000 339
Kia Morning Deluxe 1.2L 4AT 86/6000 120/4000 355
Kia Morning Luxury 1.2L 4AT 86/6000 120/4000 393
Cerato MT 1.6L 6MT 128/6300 157/ 4.850 559 
Cerato AT 1.6L 6AT 128/6300 157/ 4.850 589
Cerato Deluxe 1.6L 6AT 128/6300 157/ 4.850 635
Cerato Premium 2.0L 6AT 159/6.500 194/4.800 675 
Optima 2.0L 6AT 152/6200 194/4000 789
Optima GT Lime 2.4L 6AT 176/6000 228/4000 969
 Quoris 3.8L 8AT 286/6600 365/4500 2708
 Soul 2.0L 6AT 156/6200 192/4000 750
Kia Rondo Standard MT - - - - 585
 Rondo GMT 2.0L 6MT 158/6500 194/4800 609
 Rondo GAT 2.0L 6AT 158/6500 194/4800 669
 Sorento DATH  2.2L 6AT 195/3800 437/1800-2500 949
 Sorento GAT - Base  2.4L 6AT 174/6000 227/3750 799
 Sorento GATH  2.4L 6AT 174/6000 227/3750 919
 Sedona DAT 2.2L 6AT 190/3800 440/1.750-2.750 1069
 Sedona DATH 2.2L 6AT 190/3800 440/1.750-2.750 1179
Sedona GAT 3.3L 6AT 266/6400 318/5.200 1178
Sedona GATH 3.3L 6AT 266/6400 318/5.200 1409
Soluto MT 1.4L 5MT 94 132 399
Soluto MT Deluxe 1.4L 5MT 94 132 425
Soluto AT Deluxe 1.4L 4AT 94 132 455
Soluto AT Luxury 1.4L 4AT 94 132 499

Đơn vị: triệu đồng 

Oto.com.vn