Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Volkswagen tháng 7/2017 tại Việt Nam

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu Đồng)
Beetle 1.6L 6AT 105/5250 153/3800 1489

Polo sedan

1.6L

6AT

105/5250

153/3800

695

Polo hatchback

1.6L

6AT

105/5250

153/3800

690

Jetta 1.4L 6AT 160/5500 240/1500-5000 990

Passat S 2016

1.8L

7AT

177/5500-6000

250/1500-5000

1.299

Passat E 2016 1.8L 7AT 177/5500-6000 250/1500-5000 1.379
Passat GP 2016 1.8L 7AT 5177/5500-6000 250/1500-5000 1.450

Tiguan 2015

2.0L

6AT

170/4300

280/2700-4200

1.290

Touareg GP 2015

3.6L

8AT

280/6200

360/3200

2.629

Sharan 2.0L 6AT 220/6200 350/3200 1900
Scirocco 2.0L 6AT 210/5800 280/1700-5200 1.499
Golf 2.0L 7AT 210/5800 240/1500-4500 1179
Phaeton 3.0L 6AT 237/4000 500/1500-3500 3070
CC 1.8L 7AT 160/5000 250/1500-4200 1390

dantri.com.vn