Giá xe ô tô trên toàn quốc

Cập nhật giá xe Nissan mới nhất tháng 6/2018

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá T6/2018
 Sunny XL  1.5L  5MT  73/6000  134/4000 439
 Sunny XV SE  1.5L  4AT  73/6000  134/4000 479
Sunny XV Premium 1.5L 4AT 73/6000 134/4000 479
Teana  2.5L  X-CVT  180/6000  243/4000 1.195
Juke  1.6L  X-CVT  117/6000  158/4000 Khai tử
Navara E 4x2  2.5L  6MT  161/3600  403/2000 625
Navara EL 4x2 2.5L 7AT 188/3600 450/2000 339
Navara SL 4x4 2.5L 6MT 188/3600 450/2000 725
Navara VL 4x4 2.5L 7AT 188/3600 450/2000 815
Navara VL Premium R - - - - 815
Navara EL Premium R - - - - 669
X-Trail 2WD 2.0L X-CVT 142/6000 200/4400 878
X-Trail LE 3.2L X-CVT 142/6000 142/6000 878
X-Trail SL 2WD 2.0L X-CVT 142/6000 200/4400 943
X-Trail SV 4WD 2.5L X-CVT 169/6000 233/4000 1.013
X-Trail 2WD Premium 2.0L X-CVT 142/6000 200/4400 878
X-Trail 2.0 SL 2WD Premium 2.0L X-CVT 142/6000 300/4400 943
X-Trail 2.5 SV 4WD Premium 2.5L X-CVT 169/6000 233/4000 1.013
NV350 URVAN 2.5L 5MT 95 (127)/3200 356/1400-2000 1.095

Đơn vị: triệu đồng

Banxehoi.com