Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 4/2020

Mẫu xe Động cơ Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
718 Cayman 2.5L - 7AT - - 3.610
718 Cayman S 2.5L - 7AT  - - 4.620
 718 Boxster  2.7L - 7AT   350 420  3.730
718 Boxster S 3.5L - 7AT  - - 4.760
718 Cayman GTS - - - 5.260
718 Boxster GTS - - - 5.390
911 Carrera mới - - - 6.730
911 Carrera 4 - - - 7.200
911 Carrera 4 Cabriolet - - - 8.050
911 Carrera S mới - - - 7.650
911 Carrera 4S mới - - - 8.120
Panamera 3.0L 330/5400-6400 450/1340-4900 5.310
Panamera 4 - - - 5.500
Panamera 4 Executive - - - 6.000
Panamera 4 Sport Turismo - - - 5.660
Panamera 4S - - - 7.440
Panamera 4S Executive - - - 8.240
Panamera 4S Sport Turismo - - - 7.750
Panamera GTS - 460 620 10.090
Panamera GTS Sport Turismo - - - 10.290
Panamera Turbo - 550/5.750 - 6.000 770/ 1.960 - 4.500 11.400
Panamera Turbo Executive - - - 12.310
Panamera Turbo Sport Turismo - - - 11.600
Macan mới - - - 3.150
Macan S mới - - - 3.650
Macan GTS mới - - - 4.280
Macan Turbo mới - - - 4.880
Cayenne mới 3.0L 340/5300-6400 450/1340-5300 4.650
Cayenne S mới - - - 5.610
Cayenne Turbo mới - - - 9.050
Cayenne Coupe mới - - - 5.000
Cayenne S Coupé mới - - - 5.610
Cayenne Turbo Coupé mới - - - 9.400

Oto.com.vn