Giá xe ô tô trên toàn quốc

Giá xe Toyota mới nhất tháng 6: Đóng băng từ đầu năm 2018

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
Yaris G  1.3L  4AT  107/6000  141/4200  642
Yaris E  1.3L  4AT  107/6000  141/4200  592
Corolla Altis E 1.8L 6MT - - 678
Corolla Altis E 1.8L CVT - - 707
Corolla Altis G 1.8L CVT - - 753
Corolla Altis V 2.0L CVT - - 864
Corolla Altis V Sport 2.0L CVT - - 905
Vios G 1.5L CVT 107/6000 173/4000 565
Vios E 1.5L CVT 107/6000 141/4200 535
Vios E 1.5L 5MT 107/6000 141/4200 513
Vios 1.5G TRD Sedan 1.5L CVT 107/6000 141/4200 586
Fortuner TRD 4x4 2.7L 4AT 158/5200 241/3800 1.308
Fortuner TRD 4x2 2.7L 4AT 158/5200 241/3800 1.149
Fortuner G 4x2 2.5L 4AT 158/5200 241/3800 981
Hiace xăng - 75(101)/3600 260/1600-2400 1131
Hiace Dầu - 111(149)/4800 241/3800 1240
Land Cruiser VX 4.7L 6AT 304/5500 439/3400 3.650
Land Cruiser Prado TX-L 2.7L 4AT 161/5200 246/3800 2.167
Land Cruiser Prado 2018 2.7L 6AT 161 246 2262
Hilux E 2.4L 6AT 142/3400 343/2800 673
Hilux G 2.8L 6MT 161/3400 343/3200 775
Hilux E 2.4L 6MT 161/3400 343/3200 631
Innova E 2.0L 5MT 134/5600 182/4000 743
Innova G 2.0L 6AT 134/5600 182/4000 817
Innova V 2.0L 6AT 134/5600 182/4000 945
Innova J 2.0L 5AT - - 712
Innova Venturer 2.0L 6AT - - 855
Camry E 2.0L 5AT 165/6500 100/4600 997
Camry G 2.5L 6AT 178/6000 231/4100 1.161
Camry Q 2.5L 6AT 178/6000 231/4100 1.302
Alphard 3.5L 6AT 271 340 3.533

Banxehoi.com