Giá xe ô tô trên toàn quốc

Giá xe Mercedes-Benz tháng 7/2018: Thêm S-Class mới giá từ 4,2 tỷ đồng

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Giá niêm yết
 A 200  1.6L  7AT 156/5300 250/1250-4000  1.339
 A 250  2.0L  7AT 211/5500 350/1200-4000  1.699
 A 250 Motorsport Edition  2.0L  7AT 211/5500 350/1200-4000  1.958
 A 45 4MATIC 2.0L  7AT 360/6000 450/2250-5000  2.249
 C 200  1.8L  7AT 184/5250 300/1800-4600  1.479
 C 250 Exclusive  1.8L  7AT 211/5500 350/1200-4000  1.679
 C 300 AMG  3.0L  7AT 245/5500 370/1300-4000  1.889
 C43 AMG  4.0L  7AT 510/6250 650/1750-4750  4.199
 E 200  2.0L  7AT 135/5500 300/1200-4000   2.099
 E 250 AMG  2.0L  7AT 211/5500 350/1200-4000  2.479
 E 300  2.0L  7AT 180/5500 370/1300–4000  2.769
 S 450L  -  - - -  4.199
 S 450L Luxury  - - - -  4.759
 Maybach S 450 4MATIC  - - - -  7.219
 Maybach S 560 4MATIC -  - - -  11.099
 Maybach S 650 - - - - 14.499
 CLS 400  3.0L  7AT 333/5250-6000 480/1600-4000  5.759
 Maybach S400  3.0L 7AT 333/4900 830/1900-4000 6.899
Maybach S500  4.7L 7AT 455/4900 830/1900-4000 10.999
SLC 43 4.7L 7AT 402/5000 600/1600-4750 3.169
SL 400 3.7L 7AT 402/5000 600/1600-4750 6.709
 CLS 500 4MATIC  4.7L  7AT 300/5000–5750 600/1600–4750  6.619
 SLK 300  2.0L 9AT 180/5500 370/1300-4.000  2.480
 SLK 350 CarbonLOOK  2.0L  7AT 180/5500 370/1300-4.000 2.480
 SLK 350  2.0L  7AT  180/5500 370/1300-4.000  3.271
 Mercedes-AMG GT S  4.0L  7AT  375/6250 650/1750-4750  8.317
 GLE 400 4MATIC Coupe  3.0L  7AT  333/5250-6000 480/1600-4000  3.999
 GLE 450 AMG 4MATIC Coupe  3.0L  9AT  367/5500-6000 520/1800-4000  4.469
 GLS 400 4MATIC  3.5L  9AT  245/5250-6000 480/1200–4000  4.399
 GLS 500 4MATIC  4.7L  9AT  435/5250 700/1800-3500  7.829
 Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC  5.5L  7AT  387/6000 760/1750-5250  11.949
 GLS 350 d 4MATIC  3.0L  9AT  258/3600 620/1600-2400  4.029
 CLA 200  1.6L  7AT  401/5000 150/1250-4000  1.529
 CLA 250 4Matic  2.0L 7AT  211/5500 250/1200-4000  1.949
 CLA 250  2.0L  7AT  211/5500 250/1200-4000  1.869
 Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC  2.0L  7AT  360/6000 450/2250-5000  2.329
 GLA 200  1.6L  7AT  156/5200 150/1250-4000  1.619
 GLA 250 4MATIC  2.0L  7AT  211/5500 350/1200-4000  1.749
 Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC  2.0L 9AT  211/5500 2250-5000  2.279
 GLE 400 4MATIC  3.0L  7AT  333/5250-6000 480/1600-4000  3.599
GLC 300 4Matic 2.0L 9AT  245/5500 370/1200-4000  2.149
GLC 250 4Matic 2.0L 9AT  211/5500 350/1200-4000  1.879
GLC 300 4Matic Coupe 2.0L 9AT  245/5500 370/1200-4000  2.899
GLC AMG 43 4Matic 2.0L 9AT  245/5500 370/1200-4000  3.599
GLC 250 mới - - - - 1.939
GLC 300 mới - - - - 2.209
GLC 200 mới - - - - 1.684
GLE 400 4Matic Exculsive  3.0L  9AT  333/5250-6000 480/1600-4000  3.999
GLE 400 4MATIC Exclusive 3.0L 9AT  333/5250-6000 480/1600-4000 3.899
GLE 450 AMG 4Matic Coupe 3.0L 9AT  367/5500-6000 520/1800-4000 4.469
G63 AMG 5.5L 7AT  540/5500 760/2000-5000 10.219
G500 4.0L 7AT  421/5250-5500 610/2000-4000 8.569
Vito Tourer 121 2.0L 7AT  221/5500 350/1200-4000 1.849
V220 CDI Avantgarde 2.2L 7AT  163/3800 380/1400-2400 2.569
V250 CDI Avantgarde 2.2L 7AT  190/3800 440/1400-2400 2.569

Đơn vị: triệu đồng

Banxehoi.com