Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Hyundai trong tháng 7/2017

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 Santa Fe 5 Chỗ (Máy xăng)  2.4L  6AT 176/6000 231/3750 1.100
 Santa Fe 5 Chỗ (Máy dầu)  2.2L  6AT 202/3800 227/3750 1.150
 Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu tiêu chuẩn)  2.2L  6AT 202/3800 441/1.750-2.750 1.150
 Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng tiêu chuẩn)  2.4L  6AT 176/6000 231/3750 1.100
 Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu đặc biệt)  2.2L  6AT 202/3800 441/1.750-2.750 1.300
 Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng đặc biệt)  2.4L  6AT 176/6000 231/3750 1.250
 Grand i10 (hacback) Base  1.0L  5MT 66/5500 96/3500 340
 Grand i10 (hacback)  1.0L  5MT 66/5500 96/3500 380
 Grand i10 (hacback)  1.0L  5MT 66/5500 96/3500 405
 Grand i10  1.2L  5MT 87/6000 122/400 410
Grand i10  1.2L  4AT 87/6000 122/400 435
Grand i10  1.2L  5MT 87/6000 122/400 370
Grand i10  1.2L  4AT 87/6000 122/400 410
 Creta 5 Chỗ (Máy xăng)  1.6L  6AT 122/6300 154/4850 806
 Creta 5 Chỗ (Máy dầu)  1.6L  6AT 128/4000 265/1900-2750 846
 Sonata  2.0L  6AT 157/6200 20/4000 1.060
 Tucson 2016 (Bản thường)  2.0L  6AT 157/6200 196/4000 925
 Tucson 2016 (Bản đặc biệt)  2.0L  6AT 157/6200 196/4000 995
 Starex 3 chỗ (Máy dầu)  2.5L  5MT 99/3800 227/2000 811
 Starex 6 chỗ (Máy xăng)  2.4L  5MT 169/6000 232/4200 801
 Starex 6 chỗ (Máy dầu)  2.4L  5MT 99/3800 227/2000 832
 Starex 9 chỗ (Máy xăng)  2.4L  5MT 169/6000 232/4200 944
 Starex 9 chỗ (Máy xăng)  2.5L  4AT 169/6000 232/4200 863
 Starex 9 chỗ (Máy dầu)  2.5L  5MT 99/3800 227/2000 909
 Starex 9 chỗ Limousine (Máy xăng)  2.4L  4AT 169/6000 227/4200 1.537
Elantra 1.6L MT - - 615
Elantra 1.6L AT - - 689
Elantra 2.0L AT - - 739
 Avante  1.6L  5MT 121/6200 121/6200 532
 Avante  1.6L  4AT 121/6200 121/6200 575
 i30  1.6L  6AT  -  - 758
 Accent 5 cửa  1.4L  6MT  100/6000 133/2500 569
 Accent  1.4L MT  100/6000 133/2500 551
 Accent  1.4L CVT  100/6000 133/2500 599
 i20 Active  1.4L  6AT  100/6000 136/3500 641
Grand I 10 sedan (base) 1.2L 5MT 87/6000 12,2/4000 409
Grand I 10 sedan (gia đình) 1.2L 5MT 87/6000 12,2/4000 454
Grand I 10 sedan (gia đình) 1.2L 4AT 87/6000 12,2/4000 495
Grand i10 (hacback) Base 1.0L 5MT 66/5500 9,6/3500  368
Grand i10 1.0 M/T (hacback) 1.0L 5MT 66/5500 9,6/3500 411
Grand i10 1.0 A/T (hacback) 1.0L 4AT 66/5500 9,6/3500 442
Grand i10 1.2 A/T (hacback) 1.2L 4AT 87/6000 12,2/4000 473
Verna 1.4L 5MT 107/6300 13,8/3000 -
Equus - - - - -
Genesis Coupe 2.0L 8AT 260/6.000 360/2.000 1.174
Veloster 1.6L 6AT 157/4.850 157/4.850 -
Getz 1.4L 4AT 71/6000 136/3200 462
Getz 1.1L 5MT 105/5800 - 337

dantri.com.vn