Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Porsche tháng 7/2017 tại Việt Nam

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
 718 Boxster  2.7L  7AT  300/6700  380/1950-4500  3.620
 718 Boxster S  3.5L  7AT  315/6700  420/1900-4500  4.500
 718 Cayman  2.5L  7AT  300/6500  419/4500-6500  3.500
 719 Cayman S  2.5L  7AT  300/6500  380/4500-5800  4.370
 911 Carrera  3.0L  7AT  370/7400  450/1700-5000  6.180
911 Carrera S 3.0L 7AT 420/7400 500/1700-5000 7.010
911 Carrera C 3.0L 7AT 370/7400 450/1700-5000 6950
911 Carrera GTS 3.0L 7AT 450/6500 550/2150-5000 7.800
911 Carrera GTS Cabriolet mới 3.0L 7AT 450/6500 550/2150-5000 8.570
911 Carrera SC 3.0L 7AT 420/7400 500/1700-5000 7770
911 Carrera 4 3.0L 7AT 370/7400 450/1700-5000 6600
911 Carrera 4S 3.0L 7AT 370/7400 5000/1700-5000 7440
911 Carrera 4 GTS mới 3.0L 7AT 450/6500 550/2150-5000 8.230
911 Carrera 4 GTS Cabriolet mới 3.0L 7AT 450/6500 550/2150-5000 9.000
911 Carrera 4C 3.0L 7AT 370/7400 450/1700-5000 7370
911 Carrera 4SC 3.0L 7AT 420/7400 500/1700-5000 8.210
911 Targa 4 3.0L 7AT 270/7400 450/1700-5000 7440
911 Targa 4S 3.8L 7AT 420/7400 500/1700-5000 8.790
911 Targa 4 GTS mới 3.8L 7AT 450/6500 550/2150-5000 9.000
911 Turbo 3.8L 7AT 520/7400 710/2100-4250 11.960
911 Turbo C 3.8L 7AT 520/7400 660/1950-5000 12.820
911 Turbo S 3.8L 7AT 560/7400 750/2200-4000 13.820
911 Turbo SC 3.8L 7AT 560/7400 750/2200-4000 14.960
911 GT3 3.8L 7AT 475/7400 440/8250 11.060
911 GT3 RS 4.0L 7AT 500/7400 460/6250 13.120
Panamera 3.6L 7AT 310/6200 400/3750 4.920
Panamera 4 3.6L 7AT 310/6200 400/3750 5.270
Panamera 4 Executive 3.0L 7AT 310/6200 400/3750 5.580
Panamera 4S 3.0L 7AT 420/6500 520/1750-5000 6.980
Panamera 4S Excutive 3.0L 7AT 440/6500 550/1750-5000 8.060
Panamera Turbo 4.8L 7AT 529/6000 700/2250-5000 10.660
Panamerra Turbo Executive 4.8L 7AT 520/6000 700/2250-4500 10.860
Panamera Turbo Executive 3.8L 7AT 550/5750-6000 770/1960-4500 11.760
Macan 2.0L 7AT 252/5000-6000 370/1600-4500 2.980
Macan S 3.0L 7AT 340/5500-6500 360/5500-6500 3.410
Macan Turbo 3.6L 7AT 400/6000 550/1350-4500 5.090
Macan GTS 3.0L 7AT 360/6500 500/1650-4000 4.030
Cayenne 3.0L 8AT 300/6300 400/3000 4.140
Cayenne 3.6L 8AT 300/6300 400/3000 4.380
Cayenne S 3.6L 8AT 440/6500 550/1350-4500 5.573
Cayenne GTS 3.6L 8AT 440/6500 600/1600-5000 6.607
Cayenne Turrbo 4.8L 8AT 520/6000 750/2250-4000 9.170
Cayenne Turbo S 4.8L 8AT 570/6000 800/2250-4500 11.623

dantri.com.vn